Jump to content Text version
FA
tuesday, 3. March 2015
Faculty of Architecture SUT

faculty

Konferencia Bratislava a udržateľnosť

bude dňa 19.2.2015 od 14oo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca - pozvánka tu...
Vstup na konferenciu je po prihlásení bezplatný. Viac informácií tu...

More

international activities

education

foreign students

Specializations: Bachelor's degree study: Architecture and Town-Planning (Bc) ... More
 
© 2015 Faculty of Architecture STU in Bratislava,  Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava, Slovakia tel.: ++421 2 57276 215, fax: ++421 2 52921533