Prejsť na obsah
Študijné oddelenie

Bakalárske študijné programy

Architektúra a urbanizmus

       1. ročník

       2. ročník

       3. ročník

       4. ročník

Dizajn

       1. -  4. ročník

Inžinierske / magisterské študijné programy

 Architektúra, Urbanizmus

      1. - 2. ročník

Dizajn

       1. - 2. ročník


Spresnenie rozvrhu na LS - máj 2017