Prejsť na obsah
Fakulta architektúry

Zoznam členov AS FA STU
na funkčné obdobie rokov 2014-2018:

Predseda:
Ing. arch. Milan Andráš, PhD.

Podpredsedovia:
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.; Miloš Diežka

Pedagogická časť:
Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
doc. Ing. arch. Andrea Bacová PhD.
Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Ing. arch.  Eva Oravcová, PhD.
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Ing. arch. Eva Putrová, PhD.
Ing. arch. Ľubica Selcová , PhD.
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosť. prof.

Študentská časť:
Patrik Bartas
Miloš Diežka
René Majerník
Miroslava Argalášová
Mgr. art. Jana Požgayová
Krisztína Nagy
Jakub Antolík

Tajomníčka:
Slavka Sabolová

Rokovací poriadok

Zápisnice