Prejsť na obsah
Uchádzači

Termíny prijímacieho konania (PK) na akademický rok 2017/2018  (aktuálne)

Podmienky prijatia - 1. stupeň štúdia (Bc.) na akademický rok 2017/2018
Spôsob hodnotenia prác na PK pre 1. stupeň štúdia 2017/2018

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami TU

Plán budovy FA

Výsledky prijímacieho konania na bakalárske študijné programy v akademickom roku 2017_2018  (1. kolo)

Výsledky prijímacieho konania na bakalárske študijné programy v akademickom roku 2017_2018  (2. kolo)

Informácie pre 2. kolo prijímacieho konania na bakalárske študijné programy pre  AR 2017_2018

  • termín podania prihlášky :                     do 20. 05. 2017

  • termíny konania prijímacej skúšky :   12. - 16. 06. 2017

  • termíny konania Scio testov :                29. 04. 2017,   27. 05. 2017

Druhého kola sa nemôžu zúčastníť neúspešní uchádzači z prvého kola prijímacieho konania !!


Informácia o prijímacom konaní a podmienky prijatia na  štúdium inžinierskych  študijných programov Architektúra, Urbanizmus  (Ing. arch.) a magisterského študijného programu Dizajn  (Mgr. art.)    v akademickom roku 2017/2018

Výsledky prijímacieho konania na inžinierske/magisterské študijné programy v akademickom roku 2017_2018

Elektronická prihláška na štúdium

Podmienky prijatia - 3. stupeň štúdia (PhD. a ArtD.) na akademický rok 2016/2017