Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

ŠTUDENTI UIV OCENENÍ NA 9. ROČNÍKU MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE

" CENA PROFESORA JINDŘICHA HALABALU 2013”
V SÚŤAŽNEJ KATEGÓRII 3. "DIZAJN INTERIÉRU - SEMESTRÁLNE PRÁCE"  CENU ZÍSKALA ŠTUDENTKA BC. IVANA MORAVCOVÁ
V KATEGORIÍ 4. " DIZAJN INTERIÉRU - ZÁVEREČNÉ PRÁCE 1 A 2 STUPŇA" ZÍSKAL UZNANIE MGR. ART. VOJTECH MOŠKOŘ

 

PUTOVNÁ VÝSTAVA ORGANIZOVANÁ FA STU A HOFMOBILIEN DEPOT VO VIEDN 2013 “MATERIÁL JE NEVINNÝ“O CELOŽIVOTNOM DIELE RAKÚSKEHO ARCHITEKTA, DIZAJNÉRA A PEDAGÓGA  WOLFGANGA HAIPLA
GARANTI ZA UIV: DOC. ING. VERONIKA KOTRADYOVÁ, PHD. A ING. DUŠAN KOČLÍK, ARTD.

 

ŠTUDENTSKÉ PRÁCE VYTVORENE V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKOU SPORITEĽŇOU
MODDOM 2013 - NÁVRHY OCHRANNEJ STRIEŠKY K BANKOMATOM
NÁVRHY INTERIÉRU BANKY V BUKUREŠTI

 

ŠTUDENTI UIV NA VÝSTAVE „NÁBYTOK A BÝVANIE NITRA 2013“  V DŇOCH 5.3.2013 – 10.3.2013 PAVILÓN M3

VÝSTAVA PRÁC WORKSHOPU „DÝHAJTE ZHLBOKA“ 2012
EXPERIMENTÁLNY TVORIVÝ WORKSHOP BOL ZAMERANÝ NA PRÁCU S DREVENOU DYHOU S PODTÉMOU TIENIACE ELEMENTY.
Výstava na veľtrhu v Nitre je organizovaná v spolupráci  s Ing. arch. Ľubicou Fabri,  riaditeľkou Galérie ARCHA a knižnice MATERIO 
Garanti za UIV: Doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. a Ing. Dušan Kočlík, ArtD.

 

2012 WORKSHOP PRE RAKÚSKU FIRMU FRISCHEIS POD NÁZVOM OBJEKT 11

WORKSHOP S TROMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI PÔSOBIACIM V OBLASTI DIZAJNU. FA STU V BRATISLAVE, TU VO ZVOLENE,
TU V KOŠICIACH. NÁVRHY OBJEKTOV Z DREVA A DREVNÝCH MATERIÁLOV.
GARANTKA: DOC. ING. VERONIKA KOTRADYOVÁ, PHD./ KONZULTANT: ING. DUŠAN KOČLÍK, ARTD.

 

FAKULTA ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

CENA MODDOM 2011 ZA PREZENTÁCIU PROJEKTU „BLIŽŠIE K PRAXI 2011 – SMALL, SMART, WOODEN“

 

FA V BRATISLAVE - POD UIV EXPERIMENT PARTICIPATÍVNEHO PLÁNOVANIA VO VIEDNI V ŠTVRTI OTTAKRING 2012.

UČASTNÍCI: VERONIKA KOTRADIOVÁ, STANISLAV MAJCHER, DUŠAN KOČLÍK, MÁRIA ORDODY, LENKA KUBIČKOVÁ

 

VI. MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ V NÁBYTKOVOM DIZAJNE IDA 2007 

2. MIESTO V SÚŤAŽI HETTICH
ŠTUDENTKA BARBORA MARKECHOVA, PEDAGÓG: KATARÍNA MORÁVKOVÁ