Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Adresa:   

Ústav interiéru a výstavníctva (ÚIV) 
Nám. Slobody 19,
812 45 Bratislava

tel: +421-2-57276 442
fax: 02 52921551,
orange linka:  0918 665 008
klapka: 5441

ústav sídli na 4.poschodí budovy Fakulty architektúry v pravom krídle


VEDÚCI ÚSTAVU INTERIÉRU A VÝSTAVNÍCTVA

Prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
tel. +421-2- 57 276 441+421-2- 57 276 441
č. miestn. 446 petelen@fa.stuba.sk

TAJOMNÍK ÚSTAVU
Doc. Ing. arch. Michal C. Hronský, PhD.
tel. +421 2 57276 445, 421 2 57276 445,
č.miest.450, michal.hronsky@stuba.sk

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO ÚSTAVU
Doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. 
tel. +421 2 57276 445, 421 2 57276 445,
č.miest.450, peter.daniel@stuba.sk

Doc. Ing. arch. Jana Vinarčíková, PhD. 
kl. 444,
č.miestn.449, vinarcikova@fa.stuba.sk

Doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD,
kl. 435,
č.miestn.442,kotradyova@fa.stuba.sk 

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
kl. 434,
č. miestn. 441, moravkova@fa.stuba.sk

Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
kl. 440,
č. miestn. 455, dusan.koclik@stuba.sk

Ing.arch. Igor Salcer, ArtD.
kl. 443 ,
č. miestn. 448, igor.salcer@stuba.sk

Ing.arch. Silvia Husárová, PhD.
kl. 443,
č. miestn. 448, silvia.husarova@stuba.sk


DOKTORANDI

(kl. 447, č.miestn. 452, 448 pre všetkých doktorandov)  


III. ROČNÍK

Ing. arch. Peter Mazalan
Ing. arch. Martin Boleš

II. ROČNÍK

Mgr. art. Wanda Borysko
Mgr. art. Eva Mazancová

I. ROČNÍK
OSTATNÍ ZAMESTNANCI

Helena Kurhajcová, sekretariát,
kl. 442,

č.miestn. 447, kurhajcova@fa.stuba.sk

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>