Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Adresa:   

Ústav interiéru a výstavníctva (ÚIV) 
Námestie slobody 19,
812 45 Bratislava

tel: +421 2 57276 442
fax: 02 52921551,
orange linka:  0918 665 008
klapka: 5441

ústav sídli na 4.poschodí budovy Fakulty architektúry v pravom krídle


Vedúca Ústavu interiéru a výstavníctva

doc. Ing. arch. Jana Vinarčíková, PhD. 
kl. 444
č. miestn. 449
vinarcikova@fa.stuba.sk


Tajomník ústavu

doc. Ing. arch. Michal C. Hronský, PhD.
kl. 445
č. miestn. 450
michal.hronsky@stuba.sk


Zástupca vedúcej ústavu

doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. 
kl. 445
č. miestn. 450
peter.daniel@stuba.sk


prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
kl. 441
č. miestn. 446
petelen@fa.stuba.sk


doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD,
kl. 435
č.miestn. 442
kotradyova@fa.stuba.sk


Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
kl. 434
č. miestn. 441
moravkova@fa.stuba.sk


Ing.arch. Silvia Husárová, PhD.
kl. 434
č. miestn. 441
silvia.husarova@stuba.sk


Ing.arch. Igor Salcer, ArtD.
kl. 432
č. miestn. 439
igor.salcer@stuba.sk


Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
kl. 432
č. miestn. 439
dusan.koclik@stuba.sk


Postdoktorandi

Ing. arch. Peter Mazalan, ArtD.
kl.
č. miestn. 451


Doktorkandi
(kl. 447, č.miestn. 452, 448 pre všetkých doktorandov) 

Ing. arch. Martin Boleš
IMgr. art. Eva Mazancová
Mgr. art. Wanda Borysko
Ing. arch Markéta Kučerová
Mgr. art. Tatiana Lesajová


Sekretariát

Gabriela Guštárová
kl. 442,
č.miestn. 447
gabriela.gustarova@stuba.sk

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>