Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

3. Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
č. 053130

prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. vedúci ústavu
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Ing.arch. Nina Bartošová, PhD.
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.
Mgr. Danica Šoltésová, PhD.
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.

Sekretariát:
Alica Smrčková

Interní doktorandi

Mgr.art. Martin Varga
Ing. arch. Kristína Kalašová
Ing. arch. Lívia Šišláková
Ing. arch. Michal Janák
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Ing. arch. Anna Gondová
Ing. arch. Eva Šperka   
Ing. arch. Štefan Bekeš
Ing. arch. Eva Belláková
Ing. arch. Zdenka Šedivá
Ing. arch. Tereza Bartošíková
Ing. arch. Martina Nováková, Msc.
Mgr. art. Martin Zaiček
Ing. arch. Ivan Klas
Ing. arch. Martin Jančok
Ing. arch. Liana Rosinová
Mgr. Katarína Števlíková

Externí doktorandi

Mgr. Michaela Kalinová
Ing. arch. Soňa Štepánová
Ing. arch. Laura Pastoreková
PhDr. Katarína Haberlandová
Mgr. akad. arch. Ing. Ján Studený
Mgr. Anna Paulinyová
Mgr. Daniela Zacharová
Ing. arch. Michal Pasiar

Späť na úvodnú stránku ústavu