Prejsť na obsah
Oddelenie manažmentu projektov

   Uzávierka: 10.01.2022

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 5/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:

https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-5-2022/

Termín na predloženie Informácie o pripravovanom projekte na Oddelenie manažmentu projektov FAD do 03.01.2022. 

Bližšie informácie:
Juraj Paučula
projektový manažér
tel.: 0910 979 692 
č. dverí: 115

   Uzávierka: 31.12.2021 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov za účelom obnovy, ochrany, a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu.

V rámci programu Obnovme si svoj dom ide o tieto podprogramy:
podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/program-1-obnovme-si-svoj-dom-na-rok-2022/

Termín na predloženie Informácie o pripravovanom projekte na Oddelenie manažmentu projektov FAD do 20.12.2021. 

Bližšie informácie:

Juraj Paučula

    Uzávierka: 28.02.2022

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (kód výzvy: BIN SGS02) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Výzva je zameraná na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami, strednými školami a  podnikmi na Slovensku a v Nórsku s cieľom zvýšiť kvalitu a dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku, v rámci dvoch oblastí: zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Projekty na úrovni vysokoškolského vzdelávania sa môžu zamerať na budovanie intenzívnejšej spolupráce s malými a strednými podnikmi a vzdelávacími inštitúciami a na podporu kariérneho rozvoja výskumných pracovníkov.

Očakáva sa, že projekty posilnia bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Nórskom na inštitucionálnej úrovni. Podporené budú projekty realizované s projektovým partnerom z Nórska.