Prejsť na obsah
Oddelenie manažmentu projektov

   Uzávierka: 18.10.2021

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:

https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-1a-2021/

Termín na predloženie Informácie o pripravovanom projekte na Oddelenie manažmentu projektov FAD do 11.10.2021. 

Bližšie informácie:
Juraj Paučula
projektový manažér
tel.: 0910 979 692 
č. dverí: 115