Prejsť na obsah
Ateliér Vojteková /Rolenčíková

Ateliér - KONŠTRUKCIE V ARCHITEKTÚRE

 

Ďakujeme všetkým študentom za záujem o konštrukcie v architektúre!

 

Máme 1 voľné miesto, v prípade záujmu píšte na eva.vojtekova@stuba.sk

 

Zoznam prijatých študentov:

 

Ateliér navrhovania VII  /1_AN7_AU/

Lucia Ivanková_Adam Ležovič_Jakub Molnár_Ilja Alexejevič Muzafarov_Tereza Peťovská_Celia Saavedra

 

Ateliér I – urbanistická tvorba  /2_AT1_AU/

Bc. Jakub Martiška_Bc. Bronislava Masárová_Bc. Jakub Voříšek

 

Ateliér III  /2_AT3_A/

Bc. Miroslav Kürth_Bc. Dávid Ontek_Bc. Juraj Potočár_Bc. Karolína Vasiljaková

 

NOVÉ TÉMY_ZIMNÝ SEMESTER 2021/2022

 

4. ROČNÍK_BC Ateliér navrhovania VII  /1_AN7_AU/

OBJEKT OBCHODU / SLUŽIEB _ BROWNFIELD _KOPČIANSKA / BRATSKÁ _BRATISLAVA

VYHLIADKOVÁ VEŽA _PEKNÁ CESTA _BRATISLAVA

 

1. ROČNÍK_ ING Ateliér I – urbanistická tvorba  /2_AT1_AU/

ŠTÚDIA NOVÉHO VYUŽITIA ZÓNY PALMA _RAČIANSKA _BRATISLAVA

 

2. ROČNÍK_ ING Ateliér III  /2_AT3_A/

POLYFUNKČNÝ KOMPLEX _VAJNORSKÁ / ZÁTIŠIE _BRATISLAVA

 

V prípade záujmu je možné si ateliérové zadanie vybrať z ponuky aktuálnych architektonických súťaži:

https://www.isover.sk/studentska-sutaz

https://vltavskafilharmonie.cz/cs

 

eva.vojtekova@stuba.sk

qrolencikova@stuba.sk

 

Ateliér - Vojteková / Rolenčíková

Ateliér KONŠTRUKCIE V ARCHITEKTÚRE je zameraný na navrhovanie budov, ktorých konštrukcia sa podieľa na vytváraní ich architektonického výrazu. Konštrukcia je neodmysliteľným faktorom určujúcim formu architektúry najmä pri výškových budovách, halových objektoch a rôznych typoch superštruktúr. Konštrukčný systém, ako základná kostra budovy spolu s konštrukčnými detailmi a materiálovými vlastnosťami sa prejavujú navonok svojou tektonikou a stávajú sa prostriedkom architektonickej kompozície. 

Naším cieľom je navrhovať pravdivú architektúru, ktorej konštrukcia, použité materiály a konštrukčné väzby medzi nosnými a nenosnými prvkami sú priznané a navonok čitateľné. Jednota formy architektúry a jej konštrukcie musí byť podporená návrhom fasády a konštrukčnými detailmi obvodového plášťa. Konštrukčný detail fasád chápeme ako neodmysliteľnú súčasť tvorby kvalitnej architektúry.

V zadaniach bude priestor venovaný aj oblasti „ľahkých konštrukcií“ (membránové konštrukcie z technických textílií, sklené konštrukcie, progresívne drevostavby). Profilácia zadaní a výber lokalít je postavený na rešpektovaní kontextu prostredia (regulatívy hmotové, výškové, funkčné a pamiatkové). Študentom však nebudú kladené obmedzenia v rozhodnutiach vybrať si experimentálny prístup, čo sa týka filozofie návrhu a konštrukčných riešení ateliérových zadaní.