Prejsť na obsah
Ateliér Vojteková /Rolenčíková

 : Radnica Čunovo

 : Jakub Voříšek  EV
 : 4. ročník 

 : Bytový súbor Na vrátkach

 : Bc. Karolína Vasiliaková, Bc.     Miroslav Kürth  EV
 : 5. ročník

 : Polyfunkčný dom na Bazovej ul.

 : Bc. Dávid Ontek,
   Bc. Juraj Potočár  EV

 : 5. ročník

 : Polyfunkčný komplex - Lamačská cesta

 : Bc. Veronika Blahunková
 : 6. ročník

 : Polyfunkčný objekt Gorkého - Laurinská

 : Bc. Branislav Pavlo  EV
 : 6. ročník

 : Polyfunkčný objekt Gorkého - Laurinská

 : Bc. Marko Rimár  EV
 : 6. ročník

 : Radnica Čunovo

 : Matej Ševčík  BP
 : 4. ročník

 : Radnica Čunovo

 : Michalea Nagyová  FK
 : 4. ročník

 : Polyfunkčný komplex námestie Franza Liszta – Bratislava

 : Bc. Jakub Klemon     FK
 : 6. ročník

 : Radnica Čunovo

 : Natália Janovičová  FK
 : 4. ročník

 : Radnica Čunovo

 : Nicolette Soviarová  FK
 : 4. ročník

 

 

Projekty - ZS 2020/2021

  

 : Revitalizácia územia Patrónka - Lamačská

 : Bc. Veronika Blahunková  EV
 : 6. ročník

 : Námestie Franza Liszta

 : Bc. Jakub Klemon     FK
 : 6. ročník

 : Námestie Franza Liszta

 : Bc. Marko Rimár, Bc. Branislav Pavlo EV
 : 6. ročník

 : Revitalizácia územia Patrónka - Lamačská cesta

 : Bc. Karolína Vasiliaková, Bc. Miroslav Kürth  EV
 : 5. ročník

 : Revitalizácia územia Patrónka - Lamačská cesta

 : Bc. Dávid Ontek,
    Bc. Juraj Potočár  EV

 : 5. ročník

 : Vyhliadková veža
  - Pekná cesta

 : Jakub Vořišek  EV
 : 4. ročník

 : Vyhliadková veža - Pekná cesta

 : Natália Janovičová  FK
 : 4. ročník

 : Amfiteáter Tyršovo nábrežie

 : Michalea Nagyová  FK
 : 4. ročník

 : Vyhliadková veža - Koliba

 : Nicolette Soviarová  FK
 : 4. ročník

 

Projekty - LS 2019/2020 

 

 : Polyfunkčná budova Miletičova ulica

 : Bc. Róbert Kusý  EV
 : 6. ročník

 : Hostel Štefánikova ulica

 : Bc. Branislav Pavlo  EV
 : 5. ročník

 : Hostel Štefánikova ulica

 : Bc. Marko Rimár  EV
 : 5. ročník

 : Komunitné centrum Pisztoryho palác

 : Miroslav Kürth  EV
 : 4. ročník

 : Komunitné centrum Pisztoryho palác

 : Dávid Ontek  EV
 : 4. ročník

 : Komunitné centrum            Pisztoryho palác

 : Simona Podolcová  EV
 : 4. ročník

 : Komunitné centrum Pisztoryho palác

 : Juraj Potočár  EV
 : 4. ročník

 : Komunitné centrum Pisztoryho palác

 : Karolína Vasiliaková  EV
 : 4. ročník

 

Projekty - ZS 2019/2020 

 

 : Polyfunkčná budova Bajkalska - Trnavská

 : Juraj Potočár  FK
 : 4. ročník

 : Športová hala               Kuchajda

 : Miroslav Kürth    FK
 : 4. ročník


 : Polyfunkčný objekt Trnavská - Bajkalská

 : Karolína Vasiliaková  EV
 : 4. ročník