Prejsť na obsah
Ateliér zelenej architektúry

Sem budeme dávať fotografie z konzultácií, obhajob, prieskumov - zatiaľ si pozrite niektoré projekty našich študentov, ktorí uspeli v medzinárodných súťažiach...

Viac