Prejsť na obsah
Ateliér Pifko

Ateliér zelenej architektúry
Pifko /Macháčová /Krajcsovics

 

Zadanie LS 2020/21:
DP/AT2: HYBRID (polyfunkčný objekt), Campus  STU
BP: Radnica Čunovo 

   

 
 
Prieskumy ZS 2020/21: "nobelovka" >>>


Výučba

Vedúci ateliéru: Henrich Pifko
spolu s ním študentov vedú
Klára Macháčová Lorant Krajcsovics
(plus občas konzultanti či naši doktorandi)
- viac tu >>>...

Zoznam študentov ateliéru nájdete tu >>>...
 

O ateliéri

Udržateľnosť, kvalita vnútorného prostredia, prevádzková nenáročnosť a prispôsobivosť patria k najaktuálnejším témam smerovania súčasnej architektúry. Ťažisko temtického Ateliéru zelenej architektúry je preto v metodickej, nie v typologickej rovine: predpokladáme navrhovanie budov s rôznou funkčnou náplňou a rôznym rozsahom (od malého rodinného domu po veľký areál vybavenosti či až urbanistický súbor), popri kvalite architektonického konceptu kladieme dôraz na reálne uplatnenie princípov architektúry priateľskej k prostrediu. Prispôsobivosť /prispôsobiteľnosť architektúry nás zaujíma najmä z hľadiska optimalizácie životného cyklu budovy. Chceme sa venovať aj materiálovej stránke architektúry, integrácii využívania obnoviteľných zdrojov energie s architektonickým konceptom a optimalizácii návrhov z hľadiska konceptu „zelených“, „modrých“ či „smart“ budov. 
Témy projektov v tomto ateliéri môžu vyplynúť z konkrétnych požiadaviek praxe alebo zo zadaní medzinárodných študentských súťaží zameraných na udržateľnú architektúru. Predpokladáme tiež spestrenie výučby krátkymi návrhovými workshopmi na aktuálne témy mimo hlavného zadania ateliéru a možno aj  „diaľkovú“ spoluprácu so študentmi iných univerzít vo virtuálnom ateliéri (v rámci post-projektových aktivít Oikodomos/Oikonet). Príklady úspešných súťažných projektov našich študentov nájdete v Galérii ...     

Pohľad do ateliéru (v predkoronových časoch):

Práca v aza:

 

Čo je zelená architektúra?

Namiesto definícií zatiaľ len pár obrázkov, ktoré predstavujú rôzne prístupy - energetickú úspornosť, využitie prírodných materiálov, uplatnenie obnoviteľných zdrojov energie, prácu so zeleňou...   Kliknite sem pre ich zobrazenie...

 

Ateliér zelenej architektúry - Pifko /Macháčová /Krajcsovics
O ateliéri    Vyučujúci    Zadania    Na stiahnutie    Galéria    Ďalšie informácie      VAt