Prejsť na obsah
Ateliér Pifko /Macháčová /Krajcsovics

Ateliér zelenej architektúry

Henrich PifkoKlára Macháčová, Lorant Krajcsovics

V a:za už nemáme pre ZS 2021/22 voľné miesta.
Zoznam prijatých študentov nájdete tu >>>
...

Prezentácia ateliéru a zadania 13.9. - PDF

 

Čo môžete u nás robiť 

Pre zimný semester 2021/22 je spoločným zadaním nášho ateliéru téma medzinárodnej študentskej súťaže "Architecture Student Contest": návrh revitalizácie brownfield bloku v susedstve vlakovej stanice Warszawa Wschodnia v štvrti Praga spojením bývania a ponuky príležitostí pre spoločenské aktivity. Úloha má dve časti: vytvoriť centrum na schôdzky a zábavu v budove starej továrne (v súlade s pokynmi pamiatkarov) a pri novej obytnej štvrti navrhnúť na pozemku továrne študentské bývanie.

Toto je rámcová téma, spoločná pre všetkých študentov ateliéru. Jej rozsah sa bude líšiť pre jednotlivé predmety, pre AN-VII budeme mať menšie nároky než v AT-III a v urbanistickom AT-I primerane rozšírime riešené územie.

Viac informácií nájdete na stránke "Zadania". Ak máte nejaké otázky, spýtajte sa na henrich.pifko@stuba.sk... 

Video k zadaniu (Varšava, lokalita, téma) EN

Video k zadaniu - interaktívny 3D pohľad 360° View

       Link na zadanie

Zadanie súťaže (PDF)       . 

Ako sa k nám prihlásite

V pondelok 13. 9. 2021 o 11:06 bude online prezentácia ateliéru a nami ponúkanej témy. Prihlasovanie začne 14. 9. o 8:00 - treba sa prihlásiť cez AIS výberom témy nášho ateliéru v príslušnom predmete (AN-VII, AT-I alebo AT-III). Študenti, ktorí neboli vlani v našom ateliéri, nám ešte mejlom pošlú link na stiahnutie zip-súboru s pár charakteristickými stránkami portfolia z posledných dvoch projektov (napr. z wetransfer či podobnej služby). Výsledky výberového konania oznámime na našom webe najneskôr do 15:00 a ak ostanú v ateliéri voľné miesta, o 16:00 začne druhé kolo prihlasovania...

Tešíme sa na vás!
 

Čo odporúčame

Pri výbere voliteľných predmetov odporúčame študentom a:za tieto predmety: v bakalárskom stupni Vybrané kapitoly... (ZS - povinne voliteľný, 1_VK6_AU), a ťažiskovo v inžinierskom stupni (hoci štvrtáci si ich môžu zapísať tiež) Udržateľný urbanizmus (ZS, X_UU_AU), Udržateľná architektúra (LS, X_UA_AU), Ekologický koncept architektonickej tvorby (ZS, X_EKAT_AU), Environmentálne a kultúrne súvislosti udržateľnosti (ZS, X_EKSU_AU)...

Výučba

Vedúci ateliéru:
Henrich PifkoKlára Macháčová Lorant Krajcsovics
(plus občas konzultanti či naši doktorandi)
- viac tu >>>...

Zoznam študentov ateliéru nájdete tu >>>...
 

Výsledky práce našich študentov nájdete v Galérii...
 

O ateliéri

Udržateľnosť, kvalita vnútorného prostredia, prevádzková nenáročnosť a prispôsobivosť patria k najaktuálnejším témam smerovania súčasnej architektúry. Ťažisko temtického Ateliéru zelenej architektúry je preto v metodickej, nie v typologickej rovine: predpokladáme navrhovanie budov s rôznou funkčnou náplňou a rôznym rozsahom (od malého rodinného domu po veľký areál vybavenosti či až urbanistický súbor), popri kvalite architektonického konceptu kladieme dôraz na reálne uplatnenie princípov architektúry priateľskej k prostrediu. Prispôsobivosť /prispôsobiteľnosť architektúry nás zaujíma najmä z hľadiska optimalizácie životného cyklu budovy. Chceme sa venovať aj materiálovej stránke architektúry, integrácii využívania obnoviteľných zdrojov energie s architektonickým konceptom a optimalizácii návrhov z hľadiska konceptu „zelených“, „modrých“ či „smart“ budov. 
Témy projektov v tomto ateliéri môžu vyplynúť z konkrétnych požiadaviek praxe alebo zo zadaní medzinárodných študentských súťaží zameraných na udržateľnú architektúru. Predpokladáme tiež spestrenie výučby krátkymi návrhovými workshopmi na aktuálne témy mimo hlavného zadania ateliéru a možno aj  „diaľkovú“ spoluprácu so študentmi iných univerzít vo virtuálnom ateliéri (v rámci post-projektových aktivít Oikodomos/Oikonet). Príklady úspešných súťažných projektov našich študentov nájdete v Galérii ...     

Pohľad do ateliéru (v predkoronových časoch):

Práca v aza:

 

Čo je zelená architektúra?

Namiesto definícií zatiaľ len pár obrázkov, ktoré predstavujú rôzne prístupy - energetickú úspornosť, využitie prírodných materiálov, uplatnenie obnoviteľných zdrojov energie, prácu so zeleňou...   Kliknite sem pre ich zobrazenie...

 

Ateliér zelenej architektúry - Pifko /Macháčová /Krajcsovics
O ateliéri    Vyučujúci    Zadania    Na stiahnutie    Galéria    Ďalšie informácie      VAt