Prejsť na obsah
Ateliér zelenej architektúry

Udržateľnosť, kvalita vnútorného prostredia, prevádzková nenáročnosť a prispôsobivosť patria k najaktuálnejším témam smerovania súčasnej architektúry. Ťažisko temtického Ateliéru zelenej architektúry je preto v metodickej, nie v typologickej rovine: predpokladáme navrhovanie budov s rôznou funkčnou náplňou a rôznym rozsahom (od malého rodinného domu po veľký areál vybavenosti či až urbanistický súbor), popri kvalite architektonického konceptu kladieme dôraz na reálne uplatnenie princípov architektúry priateľskej k prostrediu. Prispôsobivosť /prispôsobiteľnosť architektúry nás zaujíma najmä z hľadiska optimalizácie životného cyklu budovy. Chceme sa venovať aj materiálovej stránke architektúry, integrácii využívania obnoviteľných zdrojov energie s architektonickým konceptom a optimalizácii návrhov z hľadiska konceptu „zelených“, „modrých“ či „smart“ budov. Prezentácia ateliéru zo 17.9. je tu...<   Viac...

Témy zadaní

Témy projektov v tomto ateliéri môžu vyplynúť aj z konkrétnych požiadaviek praxe, v prvom rade však mienime pokračovať v intenzívnom zapájaní sa do medzinárodných študentských súťaží zameraných na udržateľnú architektúru. Predpokladáme tiež spestrenie výučby krátkymi návrhovými workshopmi na aktuálne témy mimo hlavného zadania ateliéru a možno aj  „diaľkovú“ spoluprácu so študentmi iných univerzít vo virtuálnom ateliéri (v rámci post-projektových aktivít Oikodomos/Oikonet). Príklady úspešných súťažných projektov našich študentov nájdete v Galérii ...     Viac...

Ťažiskovým zadaním pre náš ateliér je téma medzinárodnej súťaže MCHSC, Sustainable Construction Development Park - kombinácia obytnej, edukačnej a rekreačnej funkcie (plus obnovy historického objektu) na západnom okraji štvrte Saint-Denis v Paríži. Podrobnejšie informácie o tomto zadaní a ďalšie ponúkané témy Nájdete na stránke Zadania...
 

Zadania

Výučba

Vedúcim ateliéru je doc. Ing.arch. Henrich Pifko, PhD. AA-SKA, spolu s ním študentov vedú Ing.arch. Klára Macháčová, PhD. a Ing.arch. Lorant Krajcsovics, PhD. Viac informácií o nich, o asistentoch a o externých spolupracovníkoch nájedete na stránke Vyučujúci.

Ateliérové semináre plánujeme využívať na intenzívne stretnutia, v rámci ktorých budú odprezentované teoretické východiská tvorby v súvislosti s aktuálnou témou ateliéru a precvičené potrebné postupy, výpočty či prezentačné metódy – budú vlastne „praktickejšou“ nadstavbou našich teoretických predmetov (Architektúra a prostredie I, II, Alternatívne materiály a technológie, Ekológia sídiel či Vybrané kapitoly... M6) tak, aby (aj z hľadiska časovej nadväznosti) čo najviac pomohli pri riešení ateliérového zadania. Voľne dostupné podklady nájdete v rubrike Na stiahnutie.     Viac... 

Čo je zelená architektúra?

Namiesto definícií zatiaľ len pár obrázkov, ktoré predstavujú rôzne prístupy - energetickú úspornosť, využitie prírodných materiálov, uplatnenie obnoviteľných zdrojov energie, prácu so zeleňou...   Kliknite sem pre ich zobrazenie...

 

Ateliér zelenej architektúry - Pifko /Macháčová /Krajcsovics
O ateliéri    Vyučujúci    Zadania    Na stiahnutie    Galéria    Ďalšie informácie      VAt