Prejsť na obsah
Ateliér zelenej architektúry

aza:

LS 2019/2020 - témy zadaní VA aza:

Diplomový projekt, AT-II

(po dohode aj AT-III, AT-I):

Metropolitné inovačné centrum
(objekt - novostavba či obnova - v mestskom bloku "Bazová").

  

 

Bakalárska práca: rovnaká lokalita (mestský blok Bazová)

BP - Architektúra:
Komunitné centrum v Metropolitnom inovačnom centre "Bazová" (novostavba - rovnaká lokalita, ako pre predmety Ing. štúdia).
BP - Urbanizmus:
Riešenie verejného priestoru bloku "Bazová" (rovnaká lokalita).

 

Výučba

Vedúci ateliéru: Henrich Pifko
spolu s ním študentov vedú
Klára Macháčová Lorant Krajcsovics
- viac tu >>>...

Zoznam študentov ateliéru nájdete tu >>>...
(kapacita ateliéru: 16 študentov, z toho min. 4 BP).

Termíny letného semestra:

10.2.2020 od 14oo začiatok prihlasovania.
12.2.2020 od 14oo do 18oo:
 prvé kolo výberu, rozhodnutie o akceptácii, zverejnenie na webe. 
14.2.2020 do 12oo: ukončenie druhého kola výberu.
Prihlasovanie na AIS: DP na Záverečné práce,  AT-II na 2_AT2_A (LS), BP na 1_BP_AU...
17.2.2020 začiatok výučby v letnom semestri 2019/2020.
4. roč. - do AIS 31.05.2020, obhajoba 1.časť 30.3.2020, výsledná obhajoba10.06.2020.
5. roč. - do AIS 18.05.2020, obhajoba 27. 05. 2020 v ateliéri 430.
6. roč. - do AIS 13.05.2020 , obhajoba 03. 06. 2020, inštalácia posterov 1.6.2020.
Prieskumy: inštalácia prác: do 3.6.2020.

O ateliéri

Udržateľnosť, kvalita vnútorného prostredia, prevádzková nenáročnosť a prispôsobivosť patria k najaktuálnejším témam smerovania súčasnej architektúry. Ťažisko temtického Ateliéru zelenej architektúry je preto v metodickej, nie v typologickej rovine: predpokladáme navrhovanie budov s rôznou funkčnou náplňou a rôznym rozsahom (od malého rodinného domu po veľký areál vybavenosti či až urbanistický súbor), popri kvalite architektonického konceptu kladieme dôraz na reálne uplatnenie princípov architektúry priateľskej k prostrediu. Prispôsobivosť /prispôsobiteľnosť architektúry nás zaujíma najmä z hľadiska optimalizácie životného cyklu budovy. Chceme sa venovať aj materiálovej stránke architektúry, integrácii využívania obnoviteľných zdrojov energie s architektonickým konceptom a optimalizácii návrhov z hľadiska konceptu „zelených“, „modrých“ či „smart“ budov. 
Témy projektov v tomto ateliéri môžu vyplynúť z konkrétnych požiadaviek praxe alebo zo zadaní medzinárodných študentských súťaží zameraných na udržateľnú architektúru. Predpokladáme tiež spestrenie výučby krátkymi návrhovými workshopmi na aktuálne témy mimo hlavného zadania ateliéru a možno aj  „diaľkovú“ spoluprácu so študentmi iných univerzít vo virtuálnom ateliéri (v rámci post-projektových aktivít Oikodomos/Oikonet). Príklady úspešných súťažných projektov našich študentov nájdete v Galérii ...     

Pohľad do ateliéru:

Práca v aza:

 

Čo je zelená architektúra?

Namiesto definícií zatiaľ len pár obrázkov, ktoré predstavujú rôzne prístupy - energetickú úspornosť, využitie prírodných materiálov, uplatnenie obnoviteľných zdrojov energie, prácu so zeleňou...   Kliknite sem pre ich zobrazenie...

 

Ateliér zelenej architektúry - Pifko /Macháčová /Krajcsovics
O ateliéri    Vyučujúci    Zadania    Na stiahnutie    Galéria    Ďalšie informácie      VAt