Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Zadanie č. 1

 : 1. ročník A+U
 : doc. Ing. arch. Končeková, PhD.
 : Ing. arch. J. Bátor,PhD.
 : doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
 : Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
 : doc. Ing. arch. Schleicher, PhD.
 : Ing. arch. P. Nahálka, PhD.

 : Zadanie č. 2

 : 1. ročník A+U
 : doc. Ing. arch. Končeková, PhD.
 : Ing. arch. J. Bátor,PhD.
 : doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
 : Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
 : doc. Ing. arch. Schleicher, PhD.
 : Ing. arch. P. Nahálka, PhD.

 : Zadanie č. 3

 : 1. ročník A+U
 : doc. Ing. arch. Končeková, PhD.
 : Ing. arch. J. Bátor,PhD.
 : doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
 : Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
 : doc. Ing. arch. Schleicher, PhD.
 : Ing. arch. P. Nahálka, PhD.

 : Zadanie č. 4

 : 1. ročník A+U
 : doc. Ing. arch. Končeková, PhD.
 : Ing. arch. J. Bátor,PhD.
 : doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
 : Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
 : doc. Ing. arch. Schleicher, PhD.
 : Ing. arch. P. Nahálka, PhD.

 : Zadanie č. 5

 : 1. ročník A+U
 : doc. Ing. arch. Končeková, PhD.
 : Ing. arch. J. Bátor,PhD.
 : doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
 : Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
 : doc. Ing. arch. Schleicher, PhD.
 : Ing. arch. P. Nahálka, PhD.