Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Blížia sa voľby dekana Fakulty architektúry STU. Harmonogram a aktuálne informácie sú aj tu...

VÝZVA K PODANIU NÁVRHOV KANDIDÁTOV NA FUNKCIU DEKANA

NA ZÁKLADE UZNESENIA AKADEMICKÉHO SENÁTU FA STU Č.5/2006 ZO DŇA 7. MARCA 2006, VYZÝVAME ČLENOV AKADEMICKEJ OBCE FA STU K PODANIU NÁVRHOV NA DEKANA FA STU PRE NASTAVAJÚCE VOLEBNÉ OBDOBIE 2006-2010.

  • NAVRHOVANÍ MÔŽU BYŤ DOCENTI A PROFESORI PÔSOBIACI NA FA STU NA PLNÝ ÚVÄZOK.
  • NÁVRHY MÔŽE PODAŤ KAŽDÝ ČLEN AKADEMICKEJ OBCE FA STU NA SAMOSTATNOM LÍSTKU.
  • KDE: V MIESTNOSTI ŠIS ( PRÍZEMIE VĽAVO) VHODENÍM LÍSTKA S NÁVRHOM KANDIDÁTA DO URNY
  • KEDY: 28. A 29.3.2006 V ČASE : 900 – 1200 A 1400 - 1500
Harmonogram volieb dekana FA STU, Bratislava

07. 03. 2006 Schválenie organizačného zabezpečenia volieb dekana v AS FA STU.
28.-29. 03. 2006 Navrhovanie kandidátov na dekana tajnou voľbou členmi AO FA STU.
04. 04. 2006 Oslovenie a požiadanie navrhnutých kandidátov o ich stanovisko.
28. 04. 2006 Obdržanie odpovedí kandidátov.
03. 05. 2006 Zverejnenie kandidátov na dekana.
15. 05. 2006 Predstavenie programov jednotlivých kandidátov Akademickej obci FA.
05. 06. 2006 Prieskum verejnej mienky k zverejnenej kandidátke na dekana tajnouvoľbou členmi Akademickej obce FA STU.
13. 06. 2006 Voľba dekana pre nastavajúce funkčné obdobie 2006 – 2010 členmi Akademického senátu FA STU.
15. 06. 2006 Návrh Akademického senátu FA STU rektorovi na vymenovanie novozvoleného dekana.