Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Katedra výtvarných umení poriada
Kurz kreslenia pre záujemcov o štúdium na školách technicko-inžinierskeho a výtvarného zamerania.
Kurz  reflektuje aktuálny program výtvarných disciplín na školách technicko-inžinierskeho a výtvarného zamerania. Kurz vedú výtvarníci, pedagógovia KVD pre lepšie zvládnutie výtvarného programu formou kresliarskeho štúdia. Študenti spoznávajú zákonitosti výtvarnej kompozície v rámci vzťahu reálnej predlohy a jej tvorivého prepisu, s dôrazom na kompozíciu, perspektívu, proporcie, formy a grafické prevedenie. Je zameraný na rozvíjanie vizuálneho cítenia a myslenia. Kreatívny prejav sa formuje profesionálnym zvládnutím vyjadrovacích a výrazových prostriedkov výtvarného jazyka.

Kurzy kreslenia:

23., 24., 25. august 2006
str. 12.00-15.00, št., pi. 9.00 - 15.00 (cena 2380,- SK, vrátane DPH)

16., 17. september 2006
so. od 12.00 - 18.00, ne. 9.00 - 15.00 (cena 2011,- SK, vrátane DPH)

Kurz prebieha na FA STU, Nám. Slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224. V cene kurzu sú konzultácie domácich prác.

Platba poštovou poukážkou vopred pre:

Slovenská technická univerzita
Fakulta architektúry
Nám. Slobody 19
812 45 Bratislava

číslo účtu 7000081930
kód banky 8180
variabilný symbol 432001

Program:
Kompozícia, perspektíva, proporcie, tónovaná kresba
Zátišie, busta

Materiál a pomôcky:
Rysovacia doska, formát A3, výkresy, rysy, formát A3, ceruzka, tuha H, F,
HB, B, 2B, lep. páska

Prihlásenie:
Prihlásiť sa môžete  mailom, osobne, alebo telefonicky
Bližšie informácie, kontakt:
Mgr. Art. Eva Ploczeková
0903 45 34 45, ploczek@fa.stuba.sk