Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

na štvrtok 14.12.2006 (do 12:00) udeľuje dekan FA STU:

V súvislosti s konaním Beánie architektov
u d e ľ u j e m
študentom Fakulty architektúry STU
na štvrtok 14. decembra 2006 do 12.00 hod.
d e k a n s k é . v o ľ n o

Dr. h. c. PhDr. Ľudovít Petránsky DrSc.
dekan Fakulty architektúry STU