Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

1_USAU_AU           Úvod do štúdia architektúry a urbanizmu       FA STU-ZS

1_DSM_AU             Dejiny stavby miest                                           FA STU-LS

1_AN4_AU              Ateliér navrhovania IV - obnova pamiatok      FA STU-LS

1_AN7M5_AU         Ateliér navrhovania VII modulu M5                 FA STU-LS

2_AT2_A                Ateliér II                                                              FA STU-LS

2_AT3_A                AteliérIII                                                              FA STU-ZS

2_DP_A                 Diplomová práca                                                FA STU-LS