Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

prednášky a semináre
51205-5B - Obnova Pamiatok  - FA ZS
1_VKM5AU – Vybrané kapitoly I (modul M5) - FA ZS
2_VOP5_A - Vybrané problémy obnovy pamiatkových objektov a súborov - FA ZS
I1-TDA4 Teória a dejiny architektúry 4 - SvF ZS
2_HSI5_AD Historický stavebný interiér
ateliéry
51220_5B - Ateliér IV malý - obnova pamiatok - FA –LS
1_AS1M5_AU . Ateliérový seminár I (modul 5) - FA ZS