Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Prednášky

1_DED1_D Dejiny dizajnu I FA- LS

1_DED2_D Dejiny dizajnu II  FA- ZS

1_VIN_D Vývoj interiéru a nábytku FA – ZS

Dejiny dizajnu UISI FIIT – ZS

Komunikácia v dejinách kultúry UISI FIIT - LS

Inštitút celoživotného vzdelávania, Univerzita tretieho veku STU v Bratislave

Semináre

1_DAU1_AU Dejiny architektúry a umenia I FA-ZS

1_DAU2_AU Dejiny architektúry a umenia I FA-LS

1_DAU3_AU Dejiny architektúry a umenia I FA-ZS