Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Prednášky a semináre                    
52226_5I   Vybrané problémy obnovy pamiatkových objektov a súborov
52219_5I    Prezentácia architektonického dedičstva II
51275_5BAteliérový seminár I modulu  M5, garant predmetu
51341_5BAteliérový seminár II - A  
51277_5BObnova architektonického dedičstva - príprava a realizácia
51205-5B   Obnova Pamiatok   
Sakrálny priestor – zaniknutý predmet  (4.roč.)


Vedenie ateliérových prác                       

52298_5I    Ateliér II  (5.roč.)
52299_5I    Ateliér III (6.roč.)
52111_5I    Diplomová práca  (6.roč.)
52110_5I    Diplomový seminár   (6.roč.)
51340_5B     AT VIII - záverečná bc. práca    
51274_5B    Ateliér arch. navrhovania VI modulu M5 (4. roč.)
51220_5B Ateliér arch. navrhovania IV - obnova pamiatok (4.roč.)