Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
DEKAN FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU
UDEĽUJE
NA 09. MÁJA 2008
DEKANSKÉ VOĽNO

Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.
dekan Fakulty architektúry STU
28. 4. 2008