Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan  Fakulty  architektúry  STU  Bratislava oznamuje, že dňa 4.12.2008 o 10.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117  sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníka FA STU Bratislava,  Ing. arch. Františka Kalesného, PhD., na tému:  Mechanicky predpäté membrány, styky, ukončujúce časti, dizajn  a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: Membránové konštrukcie - styky, ukončujúce časti, dizajn mechanicky predpätých membrán.