Prejsť na obsah
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

DIRICKX BC TORSION

ÚSTAV KONŠTRUKCIÍ V ARCHITEKTÚRE A INŽINIERSKYCH STAVIEB

FAKULTA ARCHITEKTÚRY  STU BRATISLAVA

 

5.ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ ŠTUDENTSKEJ ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE „PROSTREDIE A DETAIL“

O CENU DIRICKX BC TORSION

 

ŠTUDENTSKÁ TERASA

 

30.10.2008 – 30.01.2009

 

            GARANT SÚŤAŽE :    PROF. I. TUŽINSKÝ, UKAIS FA STU

  TAJOMNÍK SÚŤAŽE ING.ARCH.  J.KOLLÁR, ÚKAIS FA STU BRATISLAVA  
 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY  

SÚŤAŽNÉ PODKLADY:    1np-detail     pohlady      situacia     rez