Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 18.12.2008 o 10.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníčky FA STU Bratislava Ing. Agnesy Iringovej, PhD., na tému: Štruktúra fasády bytového domu v zastavanom území z hľadiska optimalizácie hygienickej pohody obytného prostredia a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: Aplikovaná fyzika v tvorbe obytného prostredia.