Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom Metodológia posudzovania reálnych impaktov a udržateľnosti priestorového rozvoja, v študijnom programe priestorové plánovanie, sa bude konať dňa 30. septembra 2009 o 13.00 hod. v zasadačke dekana, č.m.109, I. posch. vľavo na FA STU.