Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

DEKANKA FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU
U D E Ľ U J E

DŇA 21. SEPTEMBRA 2010 /utorok/

v čase od 8, 00-13,00 hod
pri príležitosti konania slávnostnej imatrikulácie študentov

DEKANSKÉ VOĽNO

 

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka Fakulty architektúry STU

20.09.2010

PS
V pondelok 20.9. od 14oo je rektorské voľno
pre slávnostné zahájenie školského roka.