Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry udeľuje
pri príležitosti slávnostnej imatrikulácie
študentov prvého roka štúdia

dekanské voľno

na deň 21.09.2011
v čase od 09.00 do 12.00 hod.

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka fakulty