Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka  Fakulty  architektúry  STU  Bratislava oznamuje, že dňa  27.10.2011 o 10.30 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117  sa uskutoční  verejná habilitačná  prednáška pracovníčky FA STU  Ing. arch.  Ley Rollovej, PhD.,   na tému: „Športové stavby pre všetkých"  a následne obhajoba habilitačnej práce:  „Univerzálne navrhovanie v sektore turizmu".