Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa §63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Článkov 24-27 Študijného poriadku STU v Bratislave


miesto obhajoby: seminárna miestnosť č. 117, I. poschodie vľavo, FA STU Bratislava

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Michal Valúšek - architektúra,  30.10.2012 o 13.00 hod.
CHAOTICKÉ ŠTRUKTÚRY  Skrytá logika emergentných systémov na platforme parametrického navrhovania architektúry