Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa §63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Článkov 24-27 Študijného poriadku STU v Bratislave


miesto obhajoby: seminárna miestnosť č. 117, I. poschodie vľavo, FA STU Bratislava

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Viktor Malinovský - urbanizmus,  18.6.2013 o 11.00 hod.
Spoločenský a kultúrny význam urbanistických konfrontácií