Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Ondrej Miklánek - dizajn,  11.2.2014 o 10.00 hod.
Multimediálne prezentácie nástrojmi virtuálnej reality

Ing. arch. Eva Teplanová - dizajn,  11.2.2014 o 13.00 hod.
Farba v obradnom priestore Zhodnotenie významu farebnosti pre výslednú výtvarnú kvalitu interiéru