Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Mgr. art. Lucia Masárová - dizajn,  15.7.2015 o 10.00 hod.
Interiér podporujúci pohybovú aktivitu

Ing. arch. Kinga Václavová - architektúra,  16.7.2015 o 8.30 hod.
Modelovanie organických tvarov v architektúre Prírodné inšpirácie v digitálnej architektúre