Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Dipl.-Ing. (FH) Holger Hasenritter - architektúra,  7.3. 2016 o 10.00 hod.
Entwicklungen in der energieautarken Gebäudemodernisierung und ihr Einfluss auf die Architektur