Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

VODRÁŽKA, P., LUKÁČOVÁ, E., GÁL, M.: Staviteľské umenie na Slovensku /minulosť - prítomnosť - budúcnosť/, monografia, štyri jazykové mutácie - slovensky, 87 strán, EUROSTAV, 1999, 50%, ISBN 80 – 968179 – 0 - 6

VODRÁŽKA, P., LUKÁČOVÁ, E., GÁL, M.: Staviteľské umenie na Slovensku /minulosť - prítomnosť - budúcnosť/, monografia, štyri jazykové mutácie - anglicky, 87 strán,  EUROSTAV, 1999, 50%,  ISBN 80 – 968183 – 1 - 7

VODRÁŽKA, P., LUKÁČOVÁ, E., GÁL, M.: Staviteľské umenie na Slovensku /minulosť - prítomnosť - budúcnosť/, monografia, štyri jazykové mutácie - nemecky, 87 strán,  EUROSTAV, 1999, 50%,ISBN 80 – 968183 – 0 – 9

VODRÁŽKA, P., LUKÁČOVÁ, E., GÁL, M.: Staviteľské umenie na Slovensku /minulosť – prítomnosť - budúcnosť/, monografia, štyri jazykové mutácie - francúzsky, 87 strán,  EUROSTAV, 1999, 50%,ISBN 80 – 968179 – 0 – 6

Učebnice knižné

VODRÁŽKA, P.: Dejiny stavby miest, vysokoškolská učebnica, 164 strán, 226 obrázkov, Vydavateľstvo MERITUM, 2001, ISBN 80 – 227 - 1310 – 4

VODRÁŽKA, P. – DOHNÁNY, B. /editori/ a kol.: Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom, /Instruments, Tools and Methods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes/, Stredoeurópske centrum v oblasti priestorového plánovania – Central European Training Centre in Spatial Planning, Bratislava, Newcastle upon Tyne, Grenoble, Hannover, Vydavateľstvo ROAD Bratislava, 2000, ISBN 80 – 88999 – 05 -7


Odborné knižné publikácie

DULLA, M., KRIVOŠOVÁ, J., LUKÁČOVÁ, E., MORAVČÍKOVÁ, H., POHANIČOVÁ, J., STACHOVÁ, M., VODRÁŽKA, P.: Majstri architektúry, 87 str., Vydavateľstvo PERFEKT, 2005, ISBN 80 – 8046 – 312 – 3

BACOVÁ, A., ILKOVIČ, J., IRINGOVÁ, A., ROLLOVÁ, L., SZOLGAYOVÁ, E., VÍTKOVÁ, Ľ., VODRÁŽKA, P.,ČEREŠŇOVÁ, Z., GREGOR, K., KONČEKOVÁ, D., SELCOVÁ, Ľ., TÓTHOVÁ, Z.: Bytové domy na Slovensku, 174 str., Vydavateľstvo EUROSTAV, 2007, ISBN 978-80-89228-13-3, EAN 9788089223133