Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Granty

DOHNÁNY, B. - HRAŠKOVÁ, N.: SCEI - Kremnica - Slovenské centrum európskej integrácie, Grant MVTS č.06/02 - projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, 2002-2005, spoluriešiteľ, potom zodpovedný riešiteľ;

HRAŠKOVÁ, N:   Architektúra kyberkultúry, Grant VEGA č.147/03-G, 2003-2005, zodp. riešiteľ;

HRAŠKOVÁ, N:   mind21factory, Sieťová kultúrna, vedecko-výskumná a vzdelávacia točňa. Spolupráca s mind(21)factory Stutggart (Dr. Georg Flachbart) a Institut für Wohnbau TU Graz (dipl. Ing. Marlis Nograsek), MVTS č.13/06 - grantová úloha v r. 2006-2008, zodp. riešiteľ;

 

Konferencie

HRAŠKOVÁ, N., , Dohnány, B.,, Flachbart, G., Lacková, M.: Siete, kyberkultúra, kyberpriestor, Medzinárodná vedecká konferencia "Z globálnej dediny do globálnej siete", konanie: 22.-23. september 2001, Aula FA STU, Nám slobody 19, Bratislava; z konferencie vyšiel zborník príspevkov, ISBN 80-227-1635-9;                                                                                                      

HRAŠKOVÁ, N., , Dohnány, B.,, Flachbart, G., Finka, M., Slabeyová, M.: IT WORKS OR IT NETWORKS. Development of Real and Virtual Space in the Age of Global Net, Medzinárodná vedecká konferencia v spolupráci so Spectra Centre of Excellenceat the Faculty of Architecture, Slovak University of Technology Bratislava, 22.-23. september 2003, Aula STU, Mýtna ul. 36 Bratislava, z príspevkov bola vydaná publikácia Disappearing Architecture, Birkhäuser, revidoval G. Flachbart;