Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Súťaže

Hrašková, N., Ciglanová, K., Dohnányová K., Škorvánek, P.: MODRA - obnova a nadstavba budovy radnice - vyzvaná architektonická súťaž, štúdia, máj 2005, 40 %, 20 %, 20 %, 20 %, II. miesto

Výstavy

Dulla, M. , Krivošová, J., Dohnány, B.,  Lukáčová, E.,  Hrašková, N., Šoltésová, D., Pohaničová, J. : 
Priblíženie architektúry nevidiacim: pedagogický aspekt – modely – výstava  2002;

Výstavy študentských (najmä ateliérových) prác - foyer FA, Kremnica...

Workshopy

Medzinárodný workshop „Kremnické námestie", júl 1998, Kremnica - za účasti študentov architektúry z Brna, Prahy, Košíc  a Bratislavy.

Medzinárodný workshop "mind(21)house" Bratislava - Kremnica, nov. 2002 - jún 2003 s účasťou študentov architektúry európskych univerzít - Bratislava, Brno, Košice, Krakov, Ľvov, Graz, Stuttgart, Darmstadt, Budapešť a Györ;

Medzinárodný workshop "mind(21)factory" Bratislava - Kremnica, 2005-2006 s účasťou študentov architektúry európskych univerzít - Bratislava, Brno, Košice, Krakov, Ľvov, Graz, Stuttgart, Darmstadt, Budapešť a Györ, s ukončením na TU Graz;

Workshop FLORENCIA: Vplyv florentskej renesancie na architektúru 19.storočia v krajinách strednej a východnej Európy, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008 (vedenie slovenského kolektívu)

Hrašková, N.: Letná škola pre poslucháčov Dejín architektúry UTV pri STU na tému: Z dejín Banskej Štiavnice a okolia, miesto konania: Banská Štiavnica, termín: 28.-30.4.2017,

Exkurzie

HRAŠKOVÁ, N.: Odborná príprava a gestorstvo exkurzií poslucháčov Univerzity tretieho veku v r. 1998 - Praha, 1999 - Južná Morava a Horné Rakúsko, 2000 - Taliansko a Rím, 2001 - Francia a Paríž, jún a sept. 2002 - Francúzsko - Provence, 2003 - Španielsko, 2004 - Francúzsko, Belgicko a Holandsko, 2005 - Francúzsko, Taliansko, 2006 - Španielsko a Portugalsko, 2007 - severné Taliansko, 2008 - južné Taliansko, 2009 - Anglicko, 2010 - Škótsko; 2011 -  Sicília; 2012 - Andalúzia; 2013-Korzika, Sardínia, 2014-Írsko, 2015-Taliansko, 2016-Francúzsko.

Hrašková, N.: Odborná príprava a gestorstvo exkurzií poslucháčov Univerzity tretieho veku v r. 2017-2020: Anglicko, Škótsko, Sicília a Malta, Holandsko a Dánsko, Bretónsko, Wales...

Hrašková, N,: organizovanie a garancia jedno- až troj-dňových odborných exkurzií pre poslucháčov UTV pri STU a to napr.: Dunajská Lužná, Dvory nad Žitavou s Prof. Hričovským, Park kaštieľa v Stupave s Ing. arch. Ivanom Klasom, Hrubý Šúr - Createrra s Ing. arch. Zuzanou Kierulfovou, Bratislavský hrad s Mgr. Petrom Bártom,