Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

ŠOLTÉSOVÁ, Danica: Architektúra – renesancia, Architektúra – raný barok, Architektúra – vrcholný barok, Architektúra – neskorý barok a rokoko. In: KRŠÁK, Pavol (ed.) Ottov historický atlas Slovensko, Ottovo nakladatelství, 2009, 1012, 2015, ISBN 978-80-7500-834-7.

ŠOLTÉSOVÁ, Danica: V tóne klasiky. Interiér Zemedelského múzea v Bratislave. In: ALFA.-ISSN 1135-2679.Roč.18,č.3 (2013)s.6-13.

ŠOLTÉSOVÁ, Danica: K problematike interiéru v 20-tych rokoch. Explikácia na príklade Harmincovej Tatra banky v Bratislave. In: Gojdič, I. – Ježeková, Z. (eds.): Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2012. Trnava 2012.

ŠOLTÉSOVÁ, Danica: Jan Evangelista Koula a idea moderného interiéru. In: Architektúra a urbanizmus. – ISSN 0044 8680.-roč.42,č.,1-2,(2008),s.101-117.

ŠOLTÉSOVÁ, Danica: Kompromisy so životom (problém historického interiéru a Národná kultúrna komisia). In: Pocta Karolovi Kahounovi. Súvislosti slovenského umenia. Jubilejný zborník umenovednej spoločnosti pri SAV a FF UK. Bratislava 2006, s. 198-205.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta (ed.), ŠOLTÉSOVÁ, Danica a kol.: Architektúra na Slovensku. Slovart 2005.

ŠOLTÉSOVÁ, Danica: Baumhornove stavby na Slovensku. In: Architektúra a urbanizmus. – ISSN 00448680.-roč.38,č.3-4(2004)s.217-226.

ŠOLTÉSOVÁ, Danica: Maison de Plaisance- francúzske šľachtické sídlo.In:  Architektúra a urbanizmus. – ISSN 00448680.-roč.38,č.1-2(2004),s.95-98.