Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

ZYX POHANIČOVÁ, Jana – ŠOLTÉSOVÁ, Danica – BUDAY, Peter (kurátori výstavy): 2x Dlhé storočie, 2015. Výstava v zahraničí. Výstavná sieň Slovenského inštitútu v Budapešti, Budapešť, Maďarsko, realizácia: 11.09.1014 – 19.10.2014, 15.12.1015 – 15.1.1016.

POHANIČOVÁ, Jana (kurátorka a autorka textov, libreta výstavy), graf. dizajn KVARDOVÁ, Veronika, BUDAY, Peter, spolupráca: ŠOLTÉSOVÁ Danica, VODRÁŽKA, Peter: Architektúra 19. storočia na Slovensku. Galéria Slovenského inštitútu, Praha, realizácia: 26. január – 27. február 2012.

HRAŠKOVÁ, Nadežda – POHANIČOVÁ, Jana – ŠOLTÉSOVÁ, Danica: Výstava CD TEAMu, architekti Viktória Cvengrošová, Virgil Droppa st. Dialóg s našou tvorbou, FA STU, realizácia 17. 10. – 28. 10. 2011.

HRAŠKOVÁ, Nadežda, ŠOLTÉSOVÁ, Danica: Fondazione Romualdo del Bianco - Dotyky s renesanciou v 15. storočí. Medzinárodný workshop študentov, Florencia, november, 2004.