Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Garant predmetov:

1_ARKR_AU    Architektonické kreslenie FAD –ZS
1_FAR_D         Farba   FAD – ZS
2_FAR_AU       Farba – princípy navrhovania FAD - LS

N500O0_4I    Ochrana a obnova dedičstva FCHPT - ZS
N500PO_4I    Princípy konzervovania a reštaurovania FCHPT – ZS
N500P5_4D   Princípy ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva  FCHPT -LS 

 

Prednášky,semináre, ateliér:

1_KOM2_AU          Kompozícia II  FAD – LS
1_AN7M5_AU        Ateliér navrhovania VII (modul M 5)   FAD - ZS
1_AN4_AU              Ateliér navrhovania IV   FAD - LS