Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

URLANDOVÁ, A.: Sila farby. Princípy a vybrané poznatky k riešeniu farebnosti v architektúre a urbanistických priestoroch s využitím colour science. EUROSTAV 2016, 192s,. ISBN: 978-80-8922-844-7.

 

URLANDOVÁ, Andrea: Interdisciplinárne vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva – medzinárodné skúsenosti. In: Zborník príspevkov konferencie s medzinárodnou účasťou CSTI 2013 Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva, www.snm.sk/?zbornik-1,  STU-FCHPT 2013, ISBN 978-80-227-3991-7

 

URLANDOVÁ, A. The Impact of Colour on Urban Space Quality. In Urban Space: Motion – Emotion, 7th EAEA International Conference, Dortmund: University of Applied Sciences, 2006. 259s. ISBN-10:3-00-019070-8  ISBN – 13:978-3-00-019070-4.

 

URLANDOVÁ, A.: Heslo „Farba“, Encyclopaedia Beliana, štvrtý zväzok – 1. vyd. – Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2005, s. 312 – 314. (100%)

 

URLAND, A. Colour Specification and Measurement. Conservation of Architectural Heritage, Historic Structures and Materials, ARC Laboratory Handbook , Vol.5. In: www.iccrom.org – Pdf Publications 2008.

Ernesto Borrelli and Andrea Urland, 1999. UNESCO-ICCROM.