Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

URLANDOVÁ, Andrea: Stavba roka 2016 ul.Pavla Horova 17-19, Bratislava - Cena Prvej Stavebnej sporiteľne (najlepšie obnovený bytový dom roka 2015, 1. miesto). Autorka architektonického riešenia

URLANDOVÁ, Andrea: Farebné riešenie Námestia P.O. Hviezdoslava a Matúškovej ulice v Dolnom Kubíne. Štúdia, 2006.

URLANDOVÁ, Andrea: Farebné riešenie panelového domu Nezábudkova 18-20 Bratislava v kontexte súboru – koloristická štúdia a realizácia, 2013.