Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

KVASNICOVÁ, M.(zodp.riešiteľ)- GREGOROVÁ, J.- KLAKOVÁ, O.- VAŠČÁK,M.: Zásady pamiatkovej ochrany Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica HJ a Kalvária. Bratislava 2005.
GREGOROVÁ, J.-GREGOR, P.- KOVÁČ, B.- KVASNICOVÁ, M.-VODRÁŽKA, P.: Program regenerácie MPR Nový Jičín, ČR. Spolupráca. Bratislava 2002.
GREGOROVÁ, J.-GREGOR, P.- KOVÁČ, B.- KVASNICOVÁ, M.-VODRÁŽKA, P.: Územný plán MPR Nový Jičín, ČR. Spolupráca, časť Prieskumy a rozbory. Bratislava 1994