Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

workshopy
KVASNICOVÁ, Magdaléna: Škola tradičných umeleckých remesiel. Obnova historickej drevenej brány. Vyžiadaná prednáška. Workshop. Academia Istropolitana NOVA, Svätý Jur, september 2014.

KVASNICOVÁ, Magdaléna: Škola tradičných umeleckých remesiel. Obnova historických fasád – omietky a dekoratívne prvky fasád. Vyžiadaná prednáška. Workshop. Academia Istropolitana NOVA, Svätý Jur, október 2016.

KVASNICOVÁ, M.: MAPOVANIE SAKRÁLNEHO - v Duchu a pravde“ - študentské laboratórium, Banská Štiavnica, 12.-19. september 1999. Autor projektu. Spolupráca: Doc. akad. mal. Ladislav Čarný, Ing. arch. Beata Polomová, Ing.arch. Monika Mitašová, doc. Imrich Vaško, akad. arch., E.Sikorová.

KVASNICOVÁ, M.: - ČARNÝ, L.- SIKOROVÁ, B.: Ars liturgica. Celoslovenská výtvarná súťaž. Grant Fondu Pro Slovakia. Spoluautorka koncepcie, organizačný a odborný garant. Bratislava 1994.
výstavy:
Ožijú kamene. Výstava sakrálnej architektúry na území veľkej  Bratislavy. Glass Art Gallery Bratislava, júl 1995. Autorka koncepcie a kurátorka.

KVASNICOVÁ, M.- POHANIČOVÁ, J.- PAULINY, P.: Pred záverečnou...Výstava k výročiu prof. Ing.arch. Alfreda Piffla. SNM Hrad Bratislava, október 2007 – január 2008. (35%-35%-30%). Spoluautor koncepcie a libreta.