Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

2_AT3_A    Ateliér III    
1_AN7M5_AU    Ateliér navrhovania VII (modul M 5)    
1_AS1M5_AU    Ateliérový seminár I (modul M 5)        
2_ATS3_A    Ateliérový seminár III        
1_OBPA_AU    Obnova pamiatok        
1_USAU_AU    Úvod do štúdia architektúry a urbanizmu            
1_VKM5_AU    Vybrané kapitoly I (modul M5)        
2_VOP5_A    Vybrané problémy obnovy pamiatkových objektov a súborov        
53321_D    Vybrané state z architektonického dedičstva I