Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Architektonicko – historické, umelecko  - historické a reštaurátorské výskumy


BOTEK, A., ERDÉLYI, R., PAULINY, P., VACHOVÁ, B. :Reformovaný kostol. Šamorín.  Architektonicko – historický a umelecko – historický výskum a návrh obnovy. 2014-2015. Elaborát. Posudzovali : Ing. arch. L. Kubeková, Mgr. M. Kalinová. Elaborát, 2016.
BOTEK, A., ERDÉLYI, R., VACHOVÁ, B. : Kopčany, kostol sv. Margity Antiochijskej. Architektonicko – historický výskum štítov a návrh obnovy interiéru. Elaborát, 2011.
BOTEK, A., GREGOROVÁ, J., PALGUTOVÁ, K. : Prípravná dokumentácia ku kompletizácii podkladov na návrh komplexnej obnovy kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch – 1. časť. Elaborát 2011, FA STU, Bratislava. Uložený na PU Bratislava a KPU Trnava.  
    BOTEK, A., GREGOROVÁ, J., PALGUTOVÁ, K. : Prípravná dokumentácia ku kompletizácii podkladov na návrh komplexnej obnovy kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch – 2. časť. Elaborát 2011, FA STU, Bratislava. Uložený na PU Bratislava a KPU Trnava.  
BOTEK, Andrej : Jakubovo nám. 4. - 5., Bratislava. Komplex budov Kongregácie sestier najsv. Spasiteľa. Inventarizácia hodnotných prvkov a návrh obnovy. Výskumný a metodický elaborát, /na základe Osvedčenia osobitnej odb. spôsobilosti MKSR/, uložený na KPU Bratislava, 2010
BOTEK, Andrej:  Kostol sv. Mikuláša v Porube. Nástenné maľby, výzdoby a kamenné články. Umelecko-historický výskum a návrh obnovy / reštaurovania. November 2007. Elaborát /na základe Osvedčenia osobitnej odb. spôsobilosti MKSR/
BOTEK, Andrej – ŠURIN, Miroslav : Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kopčany. Návrh na reštaurovanie interiéru. 10. 2008, /umelecko – historická a metodická časť
BOTEK Andrej PLEKANEC Vladimír, PLEKANEC Vladislav, : Bazilika Sedembolestnej Panny Márie – Šaštín, Reštaurovanie nástenných malieb -bočné kaplnky. Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie /umelecko – historické analýzy, popisy a metodika/, VIII. 2003.
BOTEK, Andrej, LACKOVÁ, Jadwiga : Podstaničný priestor, Bratislava. Analýza histiorickej zástavby a zásady návrhu obnovy štruktúry. Elaborát, MUOP, Bratislava, 1995
BOTEK, Andrej : Podhradie – analýza historickej zástavby a zásady návrhu obnovy štruktúry. Elaborát, MUOP, Bratislava, 1992

Granty :    

                
1. BOTEK, Andrej,  KVASNICOVÁ, Magdaléna, GOJDIČ, Ivan, PAULINY, Pavol, RAGAČ, Radoslav, ERDÉLYI, Róbert, HANZLÍKOVÁ, Silvia, HARTL, Gabriel, ŠEREGI, Marek, VACHOVÁ, Barbora, ŠEREGI, Marek –: Banská Štiavnica. Kalvária. Kaplnky. Architektonicko-historický výskum. Inventarizácia. Vzdelávacie projekty VUB. Grant VUB č. OGS – K 2008/23, 2009.
2. BOTEK, Andrej, KVASNICOVÁ, Magdaléna, SLIVKA, Michal, POLOMOVÁ, Beata, PAULINY, Pavol, DORČÁK, Norbert, VAŠČÁK, Martin, KÖNIG, Tomáš: Kláštory a rehoľné domy na Slovensku. Grant VEGA č. 1/2127/05  a FA STU 166/05 (2005-2007). Zodpovedný spoluriešiteľ.
3. BOTEK, Andrej, HLINICKÝ, Jozef, FILIPEK, Andrej, GOJDIČ, Ivan, KAHOUN, Karol, PIATROVÁ, Alena, POLOMOVÁ, Beata, RAKOVANOVÁ, Lucia, ZERVAN, Marian : Ídeové, koncepčné a typologické východiská kostola.  Grant KEGA 3/6336/08. 2008 – 2010. Spoluriešiteľ.
4. BOTEK, Andrej, TKÁČIK, Ladislav,  ZERVAN, Marian, JURIKOVÁ, Erika : Fenomenológia kapucínskej architektúry a kultúrne dejiny Slovenska. Grant KEGA , MŠ 015TTU-4/2014. Spoluriešiteľ. Grant v riešení.

 Výstavy:


BOTEK Andrej, BOTEKOVÁ, Zuzana : Vernissage de l´exposition des tableaux et tapisseries de Andrej at Zuzana Botek. In : Bienvenue a la Slovaqiua, 17. – 29. 11. 2003 : Association „Cultures d´Europe, Chambéry, S.2-5, Francúzsko, výstava ,  XI. 2003.
BOTEK, Andrej - BOTEKOVÁ, Zuzana : Obrazové krédo manželov Zuzany a Andreja Botekovcov. Quo Vadis, Hurbanovo nám Bratislava, 26.11. – 22.12. 2013, vernisáž „v polčase“ : 12.12. 2013
BOTEK, Andrej – BOTEKOVÁ, Zuzana: Anjel vo výtvarnom umení. Autorská výstava. Bratislava : Quo Vadis, Bratislava, 8. 3. – 15. 4. 2005. Kurátor : Poláková Eva.
BOTEK, Andrej - BOTEKOVÁ, Zuzana : Farebný svet Zuzany Botekovej - Andreja Boteka. Autorská výstava. Bratislava : Kníhkupectvo karmelitánskeho nakladateľstva, Medená ul. 17, 19. 6. - 19. 7. 2006. Kurátor : Poláková Eva.
BOTEK, Andrej : XVII. SALÓN 2014 vizuálneho umenia, Spoločnosť voľných výtvarných umelcov, Slovenská výtvarná únia. Výstavné priestory Umelky, SVÚ, Dostojevského rad 2, Bratislava. Kurátor : PhDr. Dagmar Srnenská, PhD, asistent : Mgr. Lenka Báthorová, 9.1.-26.1.2014.
BOTEK, Andrej : Obraz a obraz.Interpretácie vo výtvarnom umení. Spoločnosti voľných výtvarných umelcov, Galéria Slovenského rozhlasu, 21.5.-8.6.2012, Bratislava.
BOTEK, A., Obraz a architektúra. Kolektívna výstava – Spoločnosť voľných výtvarných umelcov Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava, 4.-21.10.2011. Spoločnosť voľných výtvarných umelcov, Slovenská výtvarná únia,  Kurátori : PhDr. Bohumír Bachratý, CSc, Mgr. Lenka Bátorová-Kutanová, Magdaléna Modrovičová
BOTEK Andrej : Prílivy a odlivy. Výstava členov SVU a ich hostí z Kuby.  Kurátor : Tomčík, Vladimír, koncepcia výstavy : Velká Jarmila.  Galéria Slovenského rozhlasu RTVS, Bratislava, 3. – 25. apríl 2014.
BOTEK, Andrej: Bienále úžitkového umenia 2007. Kolektívna výstava. Dom umenia, Bratislava, 10.5.-3.6. 2007.
BOTEK Andrej : Ecce homo. Nitra : Ponitrianska galéria. Kolektívna výstava. Organizátor : KBS, koncepcia výstavy : Kapsová Eva. 15. Máj – 15. Jún 1998

Zahraničné konferencie, semináre, workshopy:Mezinárodní kolokvium : Národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčicích a Kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanech. Památka světové hodnoty na seznamu Světového dědictví UNESCO. Mikulčice/Brno/Hodonín, 27. – 29. listopad 2012
VI. Medzinarodowa konferencja o architekturze i sztuce sakralnej.  Koscioly naszych czasów – Kosciól potrzebuje sztuki. Kielce, Poľsko, 16. – 18. jún 2007. Prednáška : The Church and the Art in Contemporary Dialogue.
Moderní sakrální stavby. Mezinárodní konference. Fakulta architektury VUT Brno 2004. Prednáška : Výtvarné umenie a sakrálny priestor v súčasnom stretnutí.    
Oesterreichische Konservatorentagungen, pravideľný zástupca zo Slovenskej Republiky v rokoch 1990 – 1995. Sankt Poelten /1990/, Salzburg /1991/, Wien /1992/, Steiermark /1993/, Niederoesterreich /1994/.  Prednáška : Beispiele der Denkmalpflegepraxis bei der Erneuerungen der letzten Jahren in Bratislava. Österreichische Konservatorentagung. Salzburg, 1991
    Kulturelles Erbe in Risiko der Modernität. Medzinárodná konferencia o ochrane kultúrnej dedičstva vo vojnovom konflikte. Zástupca Slovenskej Republiky, Salzburg, 1992.
    International Christian Artists Seminar. De Bron, Holandsko, 1993 /konferencia a workshop/
    Dialog Ost – West, Sitft Vorau, Rakúsko, medzinárodný seminár o integrácii, 1994.
    Sekten und neue Religioese Bewegungen. Medzinárodná konferencia o problematike siekt a deštruktívnych hnutí. Delegovaný zástupca Slovenskej Republiky, Viedeň, 1997.