Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Návrh iluminácie Kalvárie v Banskej Štiavnici. Lokalita Unesco,2010,autori konceptu: Polomová , B. – Španko, J.

Návrh vnútorného osvetlenia kláštorného kostola v Žďári nad Sázavou. ČR,Lokalita Unesco,Realizácia 2007. Polomová , B. –Španko, J.   

Návrh vnútorného osvetlenia kostola Ducha Sv. v Žehre. Lokalita Unesco. Realizácia 2007. autori konceptu: Polomová , B. – Španko, J.

Koncepcia iluminácie hlavného mesta SR Bratislavy, 2004, autori: Smola, A.- Krasňan, F.- Polomová, B.