Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

5.1.1. architektúra a urbanizmus, 1. stupeň: 1_DAU1_AU – Dejiny architektúry a umenia I – cvičiaci, FA – ZS 1_DAU3_AU – Dejiny architektúry a umenia III – cvičiaci, FA – ZS