Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Štúdie:
BAXA, P. – PAULINY, P.: Pamiatková obnova a adaptácia kaštieľa v Jablonici. Architektonicko-urbanistická štúdia, Bratislava 2018.
PAULINY, P. – BAXA, P.: Pamiatková obnova a adaptácia klasicistického pavilónu rodiny Probstnerovcov : Levoča, východné hradby. Architektonicko-urbanistická štúdia, Bratislava 2018.